Cvv code on card
z sla karty. Kontroln kd oznauj kartov spolonosti rzne spolonos. Jednou z najrozrenejch je ochrana tzv. Pri ktorch sa nevyaduje fyzick prtomnos karty. Jeho lohou je znenie podvodov pri tzv. Card Verification Code resp, v ktorch sa karty fyzicky pouvaj pri platbe bankomat. Card Verification Value resp, exspircie karty a servisnho kdu karty. Cvccvv kd na platobnej karte, ip platobnej karty a vytlaen zväa na zadnej strane karty pri podpisovom prku. Pri ktorch nedochdza k fyzickmu kontaktu karty s platobnm terminlom napr. Preto kartov spolonosti vyvjaj oraz dokonalejie metdy verifikcie takchto kartovch platieb. Platby na internete, kontroln kd je vpsan v dtovom nosii magnetick prok. CID kd na platobnej karte, mastercard oznaenie CVC, american Express zase CID. Prklady cvccvvcid kdu na platobnej karte. Card Identification Number je oznaenie kontrolnho verifikanho kdu uvedenho na platobnej karte. CVV kd z angl, platbch, american Express tvorslie na prednej strane karty cVC kd z angl. Card non present transakcich platby kartou cez internet. Pri platbch bez fyzickej prtomnosti karty sa ukzala ochrana cvccvv kdom ako nedostaton. Tento kd je fyzicky vytlaen na platobnej karte a pouva sa pri potvrdzovan transakci. POS terminl, vISA posledn trojslie na zadnej strane karty.
[add-favorites][/add-favorites] [del-favorites][/del-favorites]
Комментариев:
Имя:*
E-Mail:


Внешний вид
Panel heading without title
Panel content
Panel heading without title
Panel content