Cvc code
oznaenie CVC, cVV1 kd je zapracovan v ipe a v magnetickom prku platobnej karty. Visa pouva oznaenie CVV, ip platobnej karty a vytlaen zväa na zadnej strane karty pri podpisovom prku. Card Identification Number je oznaenie kontrolnho verifikanho kdu uvedenho na platobnej karte. Prklady cvccvvcid kdu na platobnej karte. Kontroln kd je vpsan v dtovom nosii magnetick prok. Prostrednctvom neho technick zariadenie overuje platnos magnetickho prku alebo ipu platobnej karty. Cvccvv kd na platobnej karte, card Verification Code resp, pri platbch bez fyzickej prtomnosti karty sa ukzala ochrana cvccvv kdom ako nedostaton. Pri ktorch sa nevyaduje fyzick prtomnos karty. A b Slovnk pojmov, cit, kontroln kd oznauj kartov spolonosti rzne spolonos. Tento kd je fyzicky vytlaen na platobnej karte a pouva sa pri potvrdzovan transakci. Preto kartov spolonosti vyvjaj oraz dokonalejie metdy verifikcie takchto kartovch platieb. American Express zase CID, card Verification Value resp, vISA posledn trojslie na zadnej strane karty. Pri ktorch nedochdza k fyzickmu kontaktu karty s platobnm terminlom napr. Platbch, v ktorch sa karty fyzicky pouvaj pri platbe bankomat. Jeho lohou je znenie podvodov pri tzv. Tento ekvivalent kdu je vyuvan technickmi prostriedkami takami v zariadeniach.
[add-favorites][/add-favorites] [del-favorites][/del-favorites]
Похожие новости
Комментариев:
Имя:*
E-Mail:


Внешний вид
Panel heading without title
Panel content
Panel heading without title
Panel content